Bakaláři...

Oficiální stránky na Bakáláře jsou bakalari.cz.

Kontakt na oficiální podporu je na stránce bakalari.cz/Home/Contact

Nápověda je na stránce https://bakalari.cz/Schools/FAQ

...a já

Jmenuji se Luboš Pajtina. Jsem konzultantem Bakalářů již od roku 2000.

Kontakt na mne je mailem bakalari@pajtina.info, nebo telefonem 724 246 736.

Během pracovních dní od 7.30 do 16.00 mám telefon u sebe, lze mi volat i v době výuky, kdy se s Vámi dohodnu na termínu spojení mimo výuku.

 

Sem budu přidávat informace

Matrika podzim

Teď je aktuální předávání dat matriky. Většina škol to už zvládá, pro ostatní napíšu stručný popis kroků, které musíte udělat, aby data matrikou prošla:

 1. Musíte mít Bakaláře aktualizované na poslední verzi. nejméně počátek září.
 2. Musíte ve Společném prostředí mít hotový přechod na nový školní rok, přesunuté odešlé žáky do absolventů (i z jiných tříd, které pokračují), vytvořené nové třídy, u každé nastaven obor vzdělávání, způsob studia (u SŠ).
 3. V Evidenci mít vložené nové žáky, u propadlíků a opakujících nastavené opakování (v obou případech vždy k 1. 9. daného roku). U absolventů SŠ a SOU je potřeba mít vyplněné údaje o závěrečných zkouškách/maturitě, vyplněná i čísla vysvědčení a výučních listů. Studenti, kteří ne(u)dělali zkoušky v červnu, by měli mít ukončení vzdělávání bez předepsané zkoušky, i když ji udělali v září a údaje o zkouškách jsou doplněné.
 4. Zkontrolované a doplněné údaje potřebné pro matriky (použijte tlačítko na kartě žáka dole, úplně pravé, které povinné údaje zabarví). Je potřeba ukončit u odešlých žáků a těch, kterým končí Doporučení z PZ, všechno ukončení podpory. U těch, kteří pokračují a mají nové Doporučení toto doplnit na kartě matrika. Předchozí doporučení musíte ukončit den předem, než začíná platit nové. i když ještě podle minulého doporučení platí.
 5. U SŠ v kartě matrika u předchozího IZO: IZO zahraniční školy: zadáme 999999 a po potvrzení této hodnoty bude vyvolán číselník, pomocí něhož se k šesti devítkám doplní číslo vybraného státu. IZO nezjištěné školy: zdává se 000000203.
 6. Dále je potřeba přes Data - Aktualizace předmětů u žáků - u jednotlivých tříd doplnit předměty všem žákům. Důležité jsou hlavně cizí jazyky, protože se kontrolují při přenosu dat na web matriky. Doporučuji si zakliknout tlačítko Včetně jiné docházky, protože možná máte žáky s individuální výukou = doma, kteří se jinak neobjeví a nemají všechny předměty.
 7. Nezapomeňte se na chvilku vrátit z Evidence do Společného prostředí a spustit přes Správce - Nový školní rok-uzávěrka pololetí - uzávěrka před klasifikací (1. pololetí...). V následujícím okně zaškrtněte všechny 3 položky, aby se aktualizovaly.
 8. Nyní v Evidenci zkuste přes Sestavy - Výstupy pro MŠMT, údaje z matrik - generování XML pro elektronické předávání dat z matrik vygenerovat soubory pro matriku. Školy, které nemají žáky s doporučením, mají jen jeden soubor, které sice mají žáky s doporučením, ale ne s podporou, mají soubory 2, ostatní 3 soubory. V případě, že Vám Bakaláři hází chyby, musíte nejprve vše v Bakalářích opravovat, dokud nejsou data v pořádku. Můžetesi zkontorlovat všechny údaje, které předáváte, ještě před odesíláním na web matriky.
 9. Pokud je dle Bakalářů vše v pořádku, otevřete profa.msmt.cz/matrikas/ a zkuste naimportovat matriku. Pokud se Vám objeví červená hláška, otevřte ji v Poznámkovém bloku, zjistěte žáky, kde jsou chyby, u nich opravte chyby v Bakalářích, znovu vygenerujte soubory a zkuste je znovu odeslat. Pokud data projdou, v menu Práce s daty zkontrolujte soubory jeden po druhém s vybraným třetím řádkem nabídky. Pokud se objeví záznamy s nějakou připomínkou, zjistěte, jestli opravdu jde o správné údaje, které se okomentují (zde není nutné vyplnit, až na ostrém webu), nebo jde o chybu v Bakalářích. Tyto chyby případně opravte v Bakalářích, znovu vygenerujte a importujte data, znovu kontrolujte, dokud data nejsou v pořádku.
 10. Nyní se v nabídce přepněte na Komentář. Zde se mohou také objevit záznamy, které mohou být chybou v datech, nebo jsou skutečné ke komentování. (Nejčastější hláška je málo žáků ve třídě, nebo někteří žáci nemají cizí jazyk, nebo u ZŠ se může objevit u absolventa, který ukončil s pětkami, žádost o potvrzení, že opravdu ukončil bez vzdělání.) Zde také komentáře nemusíte vyplňovat.
 11. A teď klikněte na Sestavy. Vygenerujte sestavu M3/M8, vytiskněte si ji a zkontrolujte odesílaná data. Potom sestavu Příloha výkazu R43-01. Pokud jsou zde chyby, znovu zkontrolujte a opravte v Bakalářích, znovu generujte, importujte, kontrolujte, dokud není vše O.K.
 12. Nyní se odhlaste, přejděte na matrika.msmt.cz/matrikas/, naimportujte data, doplňte komentáře, pak klikněte na Odeslání SÚ, zaškrtněte, že data jsou v pořádku, a odešlete je. Až se objeví hláška, že data jsou přenesena, přepněte se na Sestavy.
 13. Vytiskněte sestavy výše jmenované - M3/M8 a R43-01, buď ve dvou kopiích, z nichž jednu si uložíte a druhou předáte na příslušném školském odboru, nebo si ji uložíte jako PDF a pak ji pošlete přes datovou schránku.
 14. Pokud se  Vám ozvou, že máte nějakou chybu, musí Vám výkazy vrátit, Vy je musíte opravit v Bakalářích a znovu správná data odeslat SÚ.

A to by mělo být vše. Hodně štěstí.

Všechna práva vyhrazena Luboš Pajtina + Bakaláři